Τιμοκατάλογος SMS

Τα φθηνότερα SMS και με εννιαία χρέωση προς όλα τα δίκτυα! 

Κόστος/SMS Πακέτο SMS Σύνολο
0.036/sms 250 sms 9€
0.036/sms 500 sms 18€
0.036/sms 1.000 sms  36€
0.036/sms 2.000 sms  72€
0.035/sms 5.000 sms  175€
0.034/sms 10.000 sms  340€
0.033/sms  20.000 sms 660€
0.032/sms 50.000 sms 1600€
0.032/sms 100.000 sms 3200€