Δυνατοτητες Μαζικών sms

 • Πακέτα SMS χωρίς ημερομηνία λήξης
 • Αποστολή bulk SMS με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 10.000SMS/min
 • Εκκαθάριση Διπλοεγγραφών από τις λίστες σας
 • Εκκαθάριση αριθμών που δεν αντιστοιχούν σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας
 • Επιλογή ονόματος αποστολέα (Sender ID) μέχρι 11 λατινικούς χαρακτήρες
 • Long SMS έως 1.224 χαρακτήρες
 • Επισκόπηση κόστους (sms που θα καταναλώσετε) πριν την αποστολή
 • Αποστολή μαζικών SMS ή μεμονομένων sms (σε έναν παραλήπτη)
 • Επισκόπηση χαρακτήρων στο μέγεθος του κειμένου
 • Ομάδες επαφών (Δημιουργείστε απεριόριστες ομάδες επαφών που χρησιμοποιείτε συχνά στις αποστολές σας)
 • Πρότυπα SMS (δημιουργείστε πρότυπα μηνύματα για συχνές αποστολές)
 • GSM SMS (το κανονικό μήνυμα) ένα μήνυμα θεωρείται έως 160 χαρακτήρες
 • Unicode SMS (ένα μήνυμα θεωρείται έως 70 χαρακτήρες)
 • Flash SMS (ένα μήνυμα θεωρείται έως 160 χαρακτήρες)