Αναφορές Παράδοσης

Για κάθε αποστολή που πραγματοποιείτε λαμβάνεται άμεσα και αναλυτικές αναφορές παράδοσης για τις αποστολές σας για να έχετε πλήρη εικόνα στη πρόοδο της αποστολής των μηνυμάτων σας.

Οι αναφορές που λαμβάνετε παρουσιάζονται με 3 "καταστάσεις":

Παραδόθηκε (το sms έχει παραδοθεί στο κινητό του παραλήπτη)

Εκκρεμεί (το μήνυμα δεν έχει ακόμα παραδοθεί στο παραλήπτη αλλά ο πάροχος συνέχιζει τη προσπάθεια παράδοσης του μηνύματος. Ένα μήνυμα εκκρεμεί συνήθως λόγω κλειστού κινητού, φραγής, ενεργής προώθησης, εκτός δικτύου κλπ)

Απέτυχε (Στη συγκεκριμένη κατάσταση το μήνυμα δε κατάφερε να φτάσει στο προορισμό του και ο πάροχος έχει σταματήσει τις προσπάθειες παράδοσης του μηνύματος. Η αποτυχία παράδοσης του sms, συνήθως οφείλεται σε μη έγκυρο αριθμό ή λήξης του χρόνου προσπάθειας παράδοσης από τον πάροχο.)

Επιπλέον σε όλες τις αποστολές σας έχετε τη δυνατότητα εξαγωγής των αναφορών παράδοσης σε αρχείο Excel με βάση τη κατάσταση της αποστολής π.χ. να εξάγεται όλα τα νούμερα ή μόνο αυτά που παραδόθηκαν, που εκκρεμούν ή απέτυχαν, για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε το πελατολόγιο σας.

Τέλος, οι αναφορές παράδοσης αρχίζουν να λαμβάνονται αμέσως μετά την αποστολή των μηνυμάτων έτσι ώστε να έχετε σε πραγματικό χρόνο τη κατάσταση της αποστολής σας.