Προγραμματισμος Αποστολης

Μέσα από τη συγκεκριμένη λειτουργία, σας δίνεται η δυνατότητα να ορίζεται προγραμματισμένες αποστολές σε ημερομηνία και ώρα που επιθυμείτε.

Π.χ. Μπορείτε να δημιουργήσετε μία αποστολή που δε θέλετε να την αποστείλετε άμεσα αλλά 3 μήνες μετά, σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.

Έτσι μπορείτε να ορίσετε όλες τις μελλοντικές σας αποστολές στον ελεύθερο σας χρόνο και όχι να κάνετε καθημερινά αποστολές για project τα οποία ήδη γνωρίζεται ότι θα υλοποιήσετε.